Badanie przekrojowe dotyczące stosowania CBD

Jakie są najczęstsze przyczyny stosowania CBD?
Jakie dawki CBD przyjmują ankietowani?
Jaka jest ocena skutków stosowania CBD przez ankietowanych?

Wzrost popularności CBD z pewnością w pewnej części wynika z coraz większej liczby badań potwierdzających wiele potencjalnych korzyści zdrowotnych wynikających ze stosowania kannabidiolu. W badaniach niestety zazwyczaj wykorzystuje się spore dawki tego kannabinoidu tj. od ok. 300-1200 mg. Jednak większość użytkowników  zażywa CBD w małych ilościach, a efekty zażywania niższych dawek na pewno będą odbiegały od tych po zastosowaniu większych ilości. W ubiegłym roku postanowiono stworzyć ankietę internetową w celu poznania oraz lepszego zrozumienia m.in. motywów stosowania CBD, samooceny skutków oraz najczęściej stosowanych dawek [1].

ankieta - powody stosowania CBD

Ankieta internetowa składała się z 20 pytań, na które można było udzielić więcej niż jedną odpowiedź. Zebrane informacje zawierały m.in. dane demograficzne osób odpowiadających na pytania, sposoby i ilości przyjmowania CBD, powody stosowania CBD, samoocenę skutków stosowania kannabidiolu, oraz wpływ stosowania CBD na lęk, stres oraz sen. Dane były zbierane od 10 stycznia do 18 marca 2020 rok. W celu dotarcia do użytkowników stosujących CBD, podjęto współpracę ze sprzedawcami oraz producentami CBD mających siedziby w Wielkiej Brytanii, a także opublikowano ankietę na Facebooku oraz LinkedIn.

Wyniki ankiety dotyczącej stosowania niskich dawek CBD.

W ankiecie łącznie 387 osób zgłosiło stosowanie CBD. Większość odpowiadających to kobiety pochodzące z Wielkiej Brytanii (Rysunek 1). Okazało się, że większa część pytanych osób przyjmuje dawkę podjęzykowo, najczęściej przez 3-6 miesięcy (Rysunek 2).

Rysunek 1 charakterystyka demograficzna.png 1

Rysunek 1Charakterystyka demograficzna 387 dorosłych użytkowników kannabidiolu [1]

Z zebranych danych wynika, że kobiety stosowały CBD krótszy czas, niż mężczyźni. Kobiety częściej niż mężczyźni odpowiadały, że stosują CBD wtedy, gdy tego potrzebują. Ponad połowa stosowała dawkę dobową poniżej 50 mg. Większa część ankietowanych używała CBD codziennie lub czasami kilka razy dziennie. Z zebranych danych wynika, że osoby zażywające CBD ze względu na lęk i stres, przyjmują CBD kilka razy dziennie, a Ci którzy stosują kannabidiol na sen, przyjmują jedną dawkę dziennie. Mężczyźni częściej stosują CBD by poprawić ogólne zdrowie, samopoczucie oraz po treningu na rozluźnienie mięśni, podczas gdy kobiety częściej stosowały CBD ze względu na lęk i bezsenność.

Rysunek 2 wzorce stosowania CBD

Rysunek 2 Wzorce stosowania kannabidiolu u 287 użytkowników [1]

Jakie są najczęstsze powody stosowania CBD?

Jeżeli chodzi o powody stosowania CBD, 42,6% ankietowanych za powód podało odczuwanie lęku, 37,5% stres, 37% ogólny stan zdrowia oraz samopoczucie, 37% problemy ze snem. 24,6 % podało za powód bezsenność.  (Rysunek 3). Ogólnie aż 42,5% ankietowanych przyznało, że używa CBD ze względu na problemy ze snem, oraz w celu jego poprawy.

Rysunek 3 powody stosowania CBD 1

Rysunek 3 Powody stosowania kannabidiolu wśród 397 dorosłych użytkowników kannabidiolu, którym pozwolono odpowiedzieć na więcej niż jedną opcję, co dało łącznie 1622 odpowiedzi. Oś Y reprezentuje procent na podstawie wszystkich odpowiedzi [1]

 

Jaka jest ocena skutków stosowania CBD przez ankietowanych?

W ankiecie znalazły się pytania związane z samooceną skutków stosowania CBD w odniesieniu do najczęściej wskazywanych powodów jego stosowania tj. odczuwania stresu, niepokoju oraz bezsenności.

Wpływ CBD na niepokój u ankietowanych

Łącznie 165 osób podało za powód stosowania CBD odczuwanie niepokoju, lęku. Na pytanie „w jaki sposób CBD wpływa na poziom lęku” aż 86,5 % przyznało, że czują się mniej niespokojni, 12,8 % nie czuje różnicy, jedna osoba natomiast odczuła większy niepokój.

Wpływ CBD na stres u ankietowanych

Dla 145 osób powodem stosowania CBD był stres. Wśród nich na pytanie: „jak CBD wpływa na poziom stresu”, udzielono następujących odpowiedzi: 92,2% osób czuje się mniej zestresowanych; 7,8% nie odczuło zmiany. Nikt nie odpowiedział, że poziom stresu się zwiększył.

Wpływ CBD na problemy ze snem u ankietowanych (Rysunek 4)

Łącznie 220 osób za powód stosowania CBD wskazało chęć poprawy snu. 73 z 124 osób stwierdziło, że CBD pomaga im szybciej zasypiać, 29 ze 124 osób nie zauważyło poprawy w tym temacie.

Rysunek 4 wplyw CBD na sen

Rysunek 4 Postrzegany wpływ kannabidiolu na sen wśród dorosłych użytkowników kannabidiolu odpowiadających na pytanie „Jak kanabidiol wpływa na twój sen?” Uczestnicy mogli wybrać wiele opcji. Oś Y przedstawia procent wszystkich odpowiedzi ( n = 522) [1]

W ankiecie możliwe było zgłoszenie innych efektów stosowania CBD, które zostały zauważone przez użytkowników. Zebrano łącznie 960 odpowiedzi. Najczęściej doświadczanym efektem po stosowaniu kannabidiolu było uspokojenie – 21,3%, kolejne zmniejszenie bóli (19,5%). Kolejne najczęściej wskazywane korzyści to zmniejszenie stanów depresyjnych oraz lepsza koncentracja (Rysunek 5). Zaledwie 27 osób nie odczuło żadnych zauważalnych korzyści ze stosowania CBD. Co ciekawe spośród osób, które zauważyły poprawę w sferze seksualnej więcej osób stanowili mężczyźni.