Ograniczenie odpowiedzialności firmy Ziarno Życia

UWAGA!

Nasiona marihuany w naszym sklepie są sprzedawane tylko pod warunkiem, że nie zostaną wykorzystane przez osoby trzecie w sposób niezgodny z prawem. Ziarno Życia absolutnie nie nakłania do nielegalnych działań. Każdy kto kupuje nasiona musi zaakceptować regulamin sklepu. Wyłącznie kupujący odpowiada za swoje przyszłe działania po zakupie produktów tj. nasion kolekcjonerskich marihuany.

Wszelkie opisy produktów i wpisy znajdujące się na stronie naszego sklepu zostały opracowane na podstawie informacji zawartych na stronach producentów, a także na podstawie specjalistycznych książek. Informacje o uprawie, wyglądzie roślin, efekcie działania, smaku i inne podobne, zostały sprawdzone i zebrane w krajach, w których spożywanie i uprawa marihuany jest legalna lub dozwolona przez lokalne prawo. Żadna z tych informacji nie wskazuje, iż można w Polsce spożywać (bez zezwoleń tj. odpowiedniej recepty) lub uprawiać konopie indyjskie.

Opisy nasion marihuany zostały zamieszczone w celach informacyjnych, a sprzedaż nasion odbywa się wyłącznie w celach kolekcjonerskich i pamiątkowych.

 Firma Ziarno Życia nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku niewłaściwego wykorzystania zakupionych na stronie produktów.


Prawo regulujące posiadanie i eksport nasion marihuany na świecie

Niestety przepisy regulujące posiadanie i eksport nasion marihuany różnią się w zależności od kraju. Z tego powodu kupujący powinni zapoznać się z przepisami obowiązującymi w Swoim kraju i postępować zgodnie z nimi. Zabrania się zakupu nasion z krajów, w których posiadanie nasion marihuany jest nielegalne. Obecnie do takich państw należą: USA, Niemcy, Australia i kraje azjatyckie. Jeśli klient nie zapozna się z prawem i dokona zakupu z kraju, w którym nasion posiadać nie wolno, firma Ziarno Życia nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne problemy prawne, które mogą się pojawić. W opisanej sytuacji firma Ziarno Życia nie dokona zwrotu pieniędzy za zajęte lub odrzucone przez organy celne w ramach pełnienia obowiązków służbowych paczki. 


Aktualne prawo w Polsce dotyczące uprawy konopi indyjskich

Prawo w Polsce jednoznacznie wskazuje, że nie można sadzić nasion marihuany. Osoby niepełnoletnie proszone są o opuszczenie strony ze względów bezpieczeństwa i w celu uniknięcia nieporozumień. Prawo w Polsce dopuszcza posiadanie nasion marihuany w celach kolekcjonerskich, naukowych, dlatego, że same pestki konopi nie posiadają substancji psychoaktywnych i nie są według prawa zakwalifikowane jako prekursor do tworzenia narkotyków. Obecnie ograniczenia w zakresie uprawy konopi w tym konopi indyjskich czyli marihuany, wynikają z ustawy z dnia 29.VII.2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii.

Nielegalna uprawa konopi indyjskich w Polsce – co za to grozi?

Wymiar kary za uprawę konopi indyjskich określa artykuł 63 ustęp 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomani, który wskazuje że:

  • kto wbrew przepisom ustawy, uprawia konopie, z wyjątkiem konopi włóknistych podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
  • Kto wbrew przepisom zawartym w ustawie, zbiera żywicę lub ziele konopi innych niż włókniste (ust. 2) podlega tej samej karze.
  • Osoba, która dopuści się uprawy mogącej dostarczyć znacznej ilości żywicy lub ziela konopi innych niż włókniste podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8 (ust. 3).